Podsumowanie działań w ramach Bloku II projektu Wykorzystaj swoją szansę

            W ramach II Bloku – Start życiowy osób młodych od września do listopada 2017r. młodzież uczestniczyła w kursie języka angielskiego. Uczestnicy mieli możliwość szkolenia umiejętności językowych w dwóch grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Ponadto kilka razy w miesiącu uczestnicy projektu spotykali się na zajęciach socjoterapeutycznych aby wspólnie tworzyć ogród z elementami sensorycznymi. Ogród ten powstał z myślą o specyficznych potrzebach osób niepełnosprawnych, pełni funkcję dydaktyczną i terapeutyczną. Efekt  pracy młodzieży można podziwiać na terenie przyległym do budynku Działu Profilaktyki Środowiskowej przy ul. Metalowców 10.

            Ostatnim elementem wyposażającym osoby młode w narzędzia gwarantujące optymalny start w dorosłe życie, był kurs prawa jazdy kat. B zorganizowany dla wszystkich pełnoletnich uczestników projektu. Grupa zakończyła swój udział w projekcie pod koniec grudnia 2017r.