Aktualności

Zakończenie projektu „Ekologia -wszyscy jesteśmy w pełni sprawni”

W dniu 24 kwietnia 2014r zakończyła się realizacja projektu organizowanego przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej pt. „ Ekologia -wszyscy jesteśmy w pełni sprawni” w ramach specjalizacji II stopnia praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Projekt był realizowany w klasach integracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie. Miał on na […]

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW

W związku z zakończeniem działań związanych z realizacją Projektu socjalnego „Ozłocić jesień życia” pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację Każda wnosząca swój wkład w podejmowane działania – osoba/firma/instytucja swoim zaangażowaniem w pomoc w realizacji Projektu dała do zrozumienia, że zdaje sobie sprawę z powagi poruszanego problemu i wykazuje akceptacje dla realizowanych działań. […]

Informacja o pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie jest czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 -15.00 w czwartek od 7.00- do 17.00 Kasa czynna w dniach wypłat zasiłków zgodnie z harmonogramem w godz.8.30- 13.30 Dziennik Podawczy tel. 33 875-33-00, fax 33 870-89-90 Zespół Poradnictwa Specjalistycznego tj : psycholog, pedagog, terapeuta ds. uzależnień oraz konsultant do […]

„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

zapraszamy do wzięcia udziału w długo oczekiwanym bezpłatnym projekcie dla chorych na stwardnienie rozsiane współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Do udziału w projekcie zapraszamy osoby chore na stwardnienie rozsiane z terenu całej Polski, a w szczególności z województwa małopolskiego i śląskiego, w wieku powyżej 15 lat do 59 roku życia (kobiety) i do 64 roku […]

Informacje ogólne o świadczeniach rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na podstawie art. 22a wypłacana przez Gminę Andrychów świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie Wysokość kryterium dochodowego: Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie […]

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

ZASIŁEK RODZINNY: Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten wydłuża się: do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to uczelni wyższej), do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym […]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA PRZYSŁUGUJE z tytułu urodzenia się żywego dziecka, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę należy złożyć w Urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wypłatę jednorazowej zapomogi. Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w […]Do góry