Aktualności

Zasady postępowania przy przeprowadzaniu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze – referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

Andrychów, dnia 7 marca 2016 r. Zasady postępowania przy przeprowadzaniu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze – referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne wynikające z ogłoszenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zostają zakwalifikowani do etapu I. Kandydaci, którzy złożyli podanie w terminie wynikającym z ogłoszenia […]

Nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych- referenta ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych – referenta ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul Starowiejska 22b Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo […]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej 34-120 Andrychów, ul Starowiejska 22b Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego […]

22-27 luty 2016r-Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

22-27 luty 2016 „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że w dniach od 22 do 27 luty 2016r. w siedzibie Ośrodka zostanie zorganizowany „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem wydarzenia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jednocześnie czas […]

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE – DYŻURY W SOŁECTWACH : LUTY 2016- CZERWIEC 2016

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE Udzielające informacji na temat oferty pomocy osobom starszym po 60 roku życia w ramach projektu „Wsparcie seniorów 60+, po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” Dyżur INWAŁD Wiejski Dom Kultury Ul. Miła 9 ZAGÓRNIK Wiejski Dom Kultury Ul. Szkolna 7 RZYKI Świetlica Os. Młocki Dolne 72 BOLĘCINA Świetlica Ul. Racławicka 123/1 TARGANICE Wiejski […]

Informacje o projekcie programu „Rodzina 500 plus”

Informacje o projekcie programu „Rodzina 500 plus” W załączeniu podjemy link do strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego , gdzie znajdują się informacje o programie   http://muw.pl/default.aspx?page=500_plus

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

        Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Od stycznia do grudnia 2016r. w ramach „Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b jest udzielana bezpłatna pomocy prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Porady prawne i psychologiczne odbywają się w pierwszy […]Do góry