Aktualności

ZMIANA FORMULARZA CENOWEGO

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że w związku ze zmianą wymogów technicznych w zamówieniu pn: Zakup sprzętu elektronicznego/komputerowego do budynku Klubu Integracji Społecznej Andrychów, ul. Krakowska 72 NASTĄPIŁA ZMIANA FORMULARZA CENOWEGO   Ogłoszenie – zmiana formularza Formularz cenowy

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu elektronicznego/komputerowego

W związku z realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie Zaprasza do składania ofert Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu elektronicznego/komputerowego do budynku Klubu Integracji Społecznej Andrychów, ul. Krakowska 72 . Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 21 czerwca 2016r. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną […]

Kolejna okazja, by wykorzystać swoją szansę!

W związku z zakończeniem realizacji projektu systemowego w czerwcu 2015r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie podjął kroki do uzyskania kolejnego dofinansowania działań. Realizowany od 1 maja 2016r. do 31 grudnia 2018r. Projekt pn. „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.Celem działań […]

O projekcie

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. CEL PROJEKTU Wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 75 osób (45k i 30m, w tym 10 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zam. na terenie Gminy Andrychów do dnia 31.12.2018. GRUPA DOCELOWA […]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b             Informujemy, że w wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego nie wyłoniono kandydata. Aplikacje nie spełniły wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze. Dyrektor Ośrodka    Elżbieta PrusDo góry