Aktualności

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

      Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:   Referent w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Stypendiów Szkolnych   Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego […]

Klub Integracji Społecznej zaprasza do składania wniosków przez przedsiębiorców zainteresowanych realizacją stażu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie – Klub Integracji Społecznej zaprasza do składania wniosków przez przedsiębiorców zainteresowanych  realizacją stażu, szczególnie w zakresie:   pielęgnacji i aranżacji terenów zielonych , opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.   Staż odbędzie się  w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę”  realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie – Klub Integracji Społecznej […]

Dzień Bezpiecznego Internetu w Świetlicy

Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie czynnie włączyła się w tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, które dotyczyły zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia zostały przeprowadzone w oparciu o filmiki „Owce w sieci” oraz materiały edukacyjne „Poznaj Bezpieczny Internet – Sieciaki”. Dzieci wykonały również plakaty dotyczące zagrożeń, które czyhają na […]Do góry