Aktualności

Termin wydawania żywności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 kolejne wydawanie żywności dla osób, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie będzie miało miejsce: 21.03.2018 r. (w środę) od 12.00 do 15.00 i 22.03.2018 r. (w czwartek) od 7.00 do 15.00 w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie przy […]

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie przy ul. 1 Maja 11 przeprowadzone będą warsztaty w ramach działań towarzyszących POPŻ Podprogram 2017. Realizacja działań towarzyszących jest nieodłącznym, obowiązkowym elementem programu mającym za zadanie włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej. Podczas warsztatów uczestnicy uzyskają porady z zakresu zasad prawidłowego żywienia, […]

Zimowisko w Świetlicy

Podczas ferii zimowych wychowankowie Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej OPS w Andrychowie uczestniczyli w zorganizowanym dla nich Zimowisku. W czasie dwóch tygodni Zimowiska wychowankowie brali udział w kilku wycieczkach, w zajęciach prowadzonych w Świetlicy przez wychowawców oraz warsztatach przygotowanych przez zaproszonych gości. W Bielsku – Białej w Teatrze Lalek Banialuka dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Koziołek Matołek”. W Wadowicach […]

Dyżur Sekretarza GKRPA – marzec 2018

  Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie, ul. Metalowców 10, gabinet 2-03 mgr Anna Kozieł – specjalista psychoterapii uzależnień pełni dyżur:   MARZEC 2018 01.03.2018 r. (czwartek) 14:30 – 19:00   05.03.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30 07.03.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30 08.03.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30   12.03.2018 r. (poniedziałek) […]

Terminy wydawania żywności

Informacja o terminach wydawania żywności dla osób, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Rekrutacja uczestników w ramach Bloku III projektu Wykorzystaj swoją szansę

Obecnie w Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie, prowadzona jest rekrutacja osób do Bloku III – Aktywizacja Lokalna.  Poszukujemy 20 osób (15K + 5M) biernych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.   W ramach projektu przewidziane są: Trening Kompetencji Społecznych Trening Pracy Integracja Prozdrowotna – warsztaty psychoruchowe Twórcza Integracja – warsztaty Kreatywne Odkrywcy […]

Podsumowanie działań w ramach Bloku II projektu Wykorzystaj swoją szansę

            W ramach II Bloku – Start życiowy osób młodych od września do listopada 2017r. młodzież uczestniczyła w kursie języka angielskiego. Uczestnicy mieli możliwość szkolenia umiejętności językowych w dwóch grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Ponadto kilka razy w miesiącu uczestnicy projektu spotykali się na zajęciach socjoterapeutycznych aby wspólnie tworzyć ogród z elementami sensorycznymi. Ogród ten powstał […]Do góry