Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych  i alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b                 Informujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano: Paulina Kubowicz, zamieszkała w Zagórniku – 59 punktów Agnieszka Ryłko, zamieszkała w Andrychowie – 53,5 punkty Anna Gondko, zamieszkała w Andrychowie […]

Zasady postępowania przy przeprowadzaniu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze – referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

Andrychów, dnia 7 marca 2016 r. Zasady postępowania przy przeprowadzaniu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze – referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne wynikające z ogłoszenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zostają zakwalifikowani do etapu I. Kandydaci, którzy złożyli podanie w terminie wynikającym z ogłoszenia […]

Nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych- referenta ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych – referenta ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul Starowiejska 22b Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo […]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej 34-120 Andrychów, ul Starowiejska 22b Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego […]

22-27 luty 2016r-Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

22-27 luty 2016 „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że w dniach od 22 do 27 luty 2016r. w siedzibie Ośrodka zostanie zorganizowany „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem wydarzenia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jednocześnie czas […]

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE – DYŻURY W SOŁECTWACH : LUTY 2016- CZERWIEC 2016

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE Udzielające informacji na temat oferty pomocy osobom starszym po 60 roku życia w ramach projektu „Wsparcie seniorów 60+, po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” Dyżur INWAŁD Wiejski Dom Kultury Ul. Miła 9 ZAGÓRNIK Wiejski Dom Kultury Ul. Szkolna 7 RZYKI Świetlica Os. Młocki Dolne 72 BOLĘCINA Świetlica Ul. Racławicka 123/1 TARGANICE Wiejski […]

Informacje o projekcie programu „Rodzina 500 plus”

Informacje o projekcie programu „Rodzina 500 plus” W załączeniu podjemy link do strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego , gdzie znajdują się informacje o programie   http://muw.pl/default.aspx?page=500_plusDo góry