Projekt – „Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Gminie Andrychów”

  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE w okresie od 01 września do 30 listopada 2015 r. realizuje projekt: „Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Gminie Andrychów”   Dzięki pozyskaniu dotacji przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 możliwa jest realizacja takich działań jak: organizacja dla… Czytaj dalej Projekt – „Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Gminie Andrychów”

O Projekcie

O projekcie Gmina Andrychów od 01 listopada 2015r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wsparcie seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu usług, umożliwiającego pomoc osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji. W ramach projektu planuje się m.in. stworzenie zespołu specjalistów (Zespół… Czytaj dalej O Projekcie

Usługi interwencyjne

Usługi Interwencyjne usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach dostosowanych do potrzeb Seniora), zasiłki celowe/ specjalne zasiłki celowe (z przeznaczeniem na wykup leków, ciepłych posiłków, środków higieny, minimalnej adaptacji pokoju seniora), wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, wolontariusza (np. w celu pozyskania sprzętów rehabilitacyjnych, nawiązaniu kontaktów z najbliższym otoczeniem seniora) wsparcia psychologa (w sytuacji, gdy senior… Czytaj dalej Usługi interwencyjne

Usługi usamodzielniające

Usługi Usamodzielniające usługi teleopieki (działanie pilotażowe) – przewidziane dla 5 beneficjentów, którym zostaną zakupione odpowiednie teleczytniki i sfinansowany abonament przez okres 3 miesięcy ( w ramach zasiłków celowych/specjalnych celowych). Wdrożenie tej usługi ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu teleopieki by w przyszłości ograniczyć koszty związane z umieszczaniem Seniorów w domach pomocy społecznej lub… Czytaj dalej Usługi usamodzielniające

Teleopieka i Koperta życia

Teleopieka i Koperty życia „KOPERTY ŻYCIA” DLA SENIORÓW Gmina Andrychów od listopada 2015r. realizuje kolejną inicjatywę skierowaną do osób w wieku 60+. Dzięki dofinansowaniu Wojewody Małopolskiego seniorzy zamieszkujący Gminę zostaną wyposażeni w „Koperty Życia”, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przygotował 1000 sztuk specjalnych naklejek, magnesów na… Czytaj dalej Teleopieka i Koperta życia

Kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

Dobiegły końca spotkania informacyjno–edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych Gminy Andrychów dotyczące przemocy w rodzinie. Były one prowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Andrychowie Pana Rafała Tlałka. Spotkania były przeprowadzone w dniach 14, 20 oraz 21 kwietnia 2015r. Uczestniczyło w nich łącznie 321 uczniów… Czytaj dalej Kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”