Aktualności

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 do funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 do funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych Dział Świadczeń dla Rodziny informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2016r. W przypadku złożenia wniosku o fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 wraz z wymaganymi dokumentami […]

SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATU

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU. Jeśli jesteś aktywną osobą? Lubisz działać? Chcesz coś zmienić? Zgłoś się! Przygotuj się z nami do nowej przygody jaką jest wolontariat! SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATU to kompleksowa forma działań, których zadaniem jest […]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Przeprowadzenie i organizacja szkoleń i doradztwa w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – część 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 […]

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE

  Informacje na temat ofert pomocy osobom starszym po 60 roku życia w ramach projektu „Wsparcie Seniorów 60+ po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów”     MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE

„Zainwestuj siebie w rodzinę”

Czytaj więcej o: „Zainwestuj siebie w rodzinę”

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Zainwestuj siebie w rodzinę”, w ramach którego zapraszamy rodziców i dzieci do udziału w następujących warsztatach: 11.08.2016r. ”Zarządzanie czasem – Bank czasu dla dziecka” prowadzi: Małgorzata Kłysz – trener Tematem warsztatów będzie efektywne zarządzanie czasem, dzielenie go pomiędzy obowiązki zawodowe i rodzinne. Warsztaty adresowane do matek i ojców. W tym […]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie nr 300147 – 2016 z dnia 2016-08-02 r. Andrychów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 163755-2016Data: 27/07/2016(ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12061713000000, ul. ul. Starowiejska  , 34120   Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 875 33 00, […]

Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. […]Do góry