Aktualności

Dyżur Sekretarza GKRPA – kwiecień 2018

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie, ul. Metalowców 10, gabinet 2-03 mgr Anna Kozieł – specjalista psychoterapii uzależnień pełni dyżur:   KWIECIEŃ 2018 04.04.2018 r. (środa) 8:00 – 12:30 05.04.2018 r. (czwartek) 8:00 – 12:30   09.04.2018 r. (poniedziałek) 8:30 – 12:30 11.04.2018 r. (środa) 14:30 – 19:00 12.04.2018 r. (czwartek) 14:30 – […]

Życzenia Wielkanocne

Wielu radosnych chwil w Święta Wielkanocne, serdecznych spotkań rodzinnych i smacznego jajka. Niech radosne Alleluja będzie dla wszystkich ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia, a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku. By w czas Święta Paschy w Waszych sercach,  rodzinach i domach zagościła radość, spokój i […]

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, wykształcenie minimum […]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro nr OPS.ZP.262.02.2018r. na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla osób w wieku 18 – 65 lat, będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2018 Ogłoszenie – 138 o Zasada […]

Informacja o nieudzieleniu zamówienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że w postępowaniu pn. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla osób w wieku 18-65 lat, będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2018 nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro nr OPS.ZP.262.01.2018r. na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla osób w wieku 18 – 65 lat, będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2018   Ogłoszenie – 138 o […]

Termin wydawania żywności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 kolejne wydawanie żywności dla osób, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie będzie miało miejsce: 21.03.2018 r. (w środę) od 12.00 do 15.00 i 22.03.2018 r. (w czwartek) od 7.00 do 15.00 w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie przy […]Do góry