Aktualności

Szkolenie z aktywnych form opieki nad seniorem.

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w ramach projektu „Wsparcie Seniorów 60+ po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” zaprasza na szkolenie: „Aktywne formy opieki nad seniorem” Szkolenie odbywać się będzie: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, w dniach 27 – 28 wrzesień 2016r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Szkolenie dla 10 […]

Zaproszenie do złożenia szacunkowej oferty cenowej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenie konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo […]

Oferta Projektów realizowanych przez Centrum Wsparcia Kolping

Centrum Wsparcia Kolping w Wadowicach  realizuje projekty na rzecz społeczności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji i pozostających bez pracy jak również osób w wieku 15-29 lat należących NEET. Wszystkie projekty i działania są bezpłatne. Projekty współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   50 malopolskie-kobiety-1 tak-potrafie-informacja

Projekty aktywizacji społeczno-zawodowej

Zamieszczamy ofertę projektów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do pozostających bez zatrudnienia mieszkańców województwa małopolskiego w wieku od 15 do 29 lat. Projekty zakładają realizację kursów zawodowych, płatnych staży zawodowych w dowolnym zawodzie oraz dodatkowe formy wsparcia takie jak bony zatrudnieniowe, bony szkoleniowe i wiele innych.         krotki-opis-nowe-kwalifikacje-lepsza-przyszlosc formularz-rekrutacyjny-nowe-kwalifikacje-lepsza-przyszlosc-2 malopolska-aktywizacja-on

Projekt -NOWE KWALIFIKACJE – LEPSZY START

NOWE KWALIFIKACJE – LEPSZY START Rekrutacja: woj. małopolskie GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: Liczba miejsc: 120 osób, w tym 72 kobiety i 48 mężczyzn, które spełniają następujące kryteria: 1. wiek: 15-29 lat weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego, 2. status osoby biernej zawodowo i/lub bezrobotnej 3. osoby nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) weryfikacja na […]

Zainwestuj SIEBIE w Rodzinę

O tym jak bardzo leży nam (Ośrodkowi Pomocy Społecznej) na sercu sprawa wzmacniania rodzin w wychowaniu zdrowego, odpornego i szczęśliwego pokolenia Polaków niechaj świadczą warsztaty w ramach realizacji projektu „Zainwestuj siebie w rodzinę”.Do góry