Ogłoszenie: Usługi opiekuńcze

Andrychów, dnia 28 lutego 2019r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od marca 2019r. do grudnia 2019r. w weekendy i dni wolne od pracy oraz od pn – pt w godzinach popołudniowych” Wymagania niezbędne: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) korzystanie… Czytaj dalej Ogłoszenie: Usługi opiekuńcze

OFERTA PRACY- ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OFERTA PRACY kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej I. Wymagania niezbędne : Asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada : wykształcenie: wyższe: pedagogiczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk społecznych lub średnie oraz dodatkowo: dyplom ukończenia szkoły/kursu/szkolenia uprawniającego do wykonywania czynności na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna osób zależnych, w ciągu… Czytaj dalej OFERTA PRACY- ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Dyżury sekretarza GKRPA Marzec 2019

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie Ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03   MARZEC 2019:   04.03.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 06.03.2019 r. (środa) 8:00-12:30 07.03.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30   11.03.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 13.03.2019 r. (środa) 14:30-19:00 14.03.2019 r. (czwartek) 8:00-12:30   18.03.2019 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 20.03.2019 r. (środa) 8:00-12:30 21.03.2019 r. (czwartek)… Czytaj dalej Dyżury sekretarza GKRPA Marzec 2019

oferta pracy

OFERTA PRACY kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta rodziny I. Wymagania niezbędne : Asystentem rodziny może być osoba, która posiada : wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż… Czytaj dalej oferta pracy

Walentynki w Świetlicy

Mijający tydzień upłynął w Świetlicy w kolorach czerwieni i atmosferze miłości oraz przyjaźni. Dzieci z okazji Walentynek przygotowywały dekoracje oraz prace plastyczne. Upiekły słodkie ciasteczka „z sercem”. Nie zabrakło dobrej zabawy podczas walentynkowego karaoke.  

podsumowanie projektu pn.wykorzystaj swoją szansę

Projekt Wykorzystaj swoją szansę realizowany był od stycznia 2016r. do grudnia 2018r. Jego głównym celem był wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Andrychów. W ramach projektu utworzony został Klub Integracji Społecznej w Andrychowie. Wsparciem objęto łącznie 109 osób, z czego 39 osób było niepełnosprawnych. Uczestnicy… Czytaj dalej podsumowanie projektu pn.wykorzystaj swoją szansę