Ostatni blok projektu: ”Wykorzystaj swoją szansę”

Powiększ obrazOtwarty kalendarz książkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie rozpoczyna ostatni Blok działań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową uczestników Projektu  pn. ”Wykorzystaj swoją szansę”, Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W tym roku 30 uczestników Projektu otrzyma kompleksowe wsparcie, mające prowadzić do aktywizacji zawodowej.

W ramach projektu przewidziane są:

  • Trening kompetencji społecznych mający na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji intra i interpersonalnej, asertywnych zachowań, rozpoznawania i zmiany postawy życiowej, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
  • Trening pracy podczas którego uczestnicy Projektu  będą analizować swoje mocne i słabe strony, co niewątpliwie jest pomocne w wyznaczaniu własnego kierunku rozwoju edukacyjnego i zawodowego. W ramach treningu uczestnicy zapoznają się z procesem aktywnego poszukiwania pracy;
  • Indywidualne doradztwo trenera pracy, podczas którego sporządzana będzie dokumentacja aplikacyjna do konkretnych ogłoszeń. Trener przygotowywał będzie uczestników do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej;
  • Szkolenia zawodowe;
  • Staże zawodowe trwające 3 miesiące.

Zakres prac stażystów: 

  • pomoc w kuchni
  • opieka nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i dziećmi
  • sprzątanie
  • prace ogrodowe

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie mieszkańców Gminy Andrychów.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce wszystkie treningi i warsztaty będą przeprowadzone zgodnie z procedurami bezpieczeństwa zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie zajęć. Wprowadzimy wszelkie kroki zmierzające do zminimalizowania zagrożeń zakażenia COVID-19, równocześnie umożliwiając  uczestnikom projektu udział w zajęciach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie, ul. Krakowska 72 w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 33 876 42 92 lub w biurze Projektu pod nr telefonu – 33 870 89 62.