Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny inwestuje w relacje rodzinne

Mini Zoo w Inwałdzie miało w ubiegłym tygodniu wyjątkowych gości. We wtorek tj. 25 lipca 2017 r. miały miejsce warsztaty dla rodziców pt. „Klaps, krzyk czy rozmowa. Rodzicielstwo bez przemocy. Porozmawiajmy”. Dobrych humorów zebranym nie zepsuła nawet pogoda  gdyż organizatorzy zadbali o wszystkich uczestników. W trakcie kiedy rodzice uczestniczyli w zajęciach dzieci miały aktywnie zorganizowany czas pod opieką animatorów. Dzieci swą przygodę rozpoczęły od malowania obrazków na szkle, następnie zwiedzały Mini Zoo, karmiły zwierzęta, poznawały ich nowe gatunki, uczestniczyły w przejażdżkach konnych. Ponadto świetnie bawiły się biorąc udział w zabawach oraz grach zespołowych. Dzieci były zachwycone i chłonęły wszystkie atrakcje. Dodatkową atrakcją dla dzieci była przejażdżka firmową ciuchcią. Spotkanie zostało zakończone wspólnym posiłkiem z rodzicami. Dzięki takiej formie aktywności rodzice zdobyli cenną wiedzę a dzieci doskonale się bawiły.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach działań profilaktycznych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji rodzicielskich w zakresie postaw i zachowań wolnych od przemocy .