Organizacja konferencji

Andrychów 15.11.2016 r.

Zapytanie ofertowe – organizator konferencji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b poszukuje organizatora konferencji podsumowującej projekt „Wsparcie Seniorów 60+ po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów”.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: konferencja przewidziana jest dla 100 osób, wynajęcie sali, katering.
  2. Oferty należy składać do dnia 18.11.2016r. do godziny 12.00 na adres e-mail ops@um.andrychow.pl
  3. Kryterium wyboru ofert – przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium zaoferowanej ceny brutto.