Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Klub Integracji Społecznej- Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że do postępowania pn:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro nr OPS.ZP.262.01.2017r. na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe dla uczestników projektu w wieku 14 – 25 lat w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2017

Uprzejmie informujemy, że zostały skierowane pytania co do treści ogłoszenia.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami w poniższym linku:

Odpowiedzi BIP