Ogłoszenie wyników – usługi informatyczne 2023

Powiększ obraz

Andrychów, dnia 30 grudnia 2022 roku

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE W ROKU 2023”

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE W ROKU 2023”

 

W wyniku postępowania na realizację zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy:

„CENTRUM SZKOLEŃ” Jacek Potęga z siedzibą w Krakowie

Oferta złożona przez Wykonawcę spełniła wszystkie warunki w przedmiotowym postępowaniu i została uznana za najkorzystniejszą.

 

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus