Ogłoszenie wyników – Korpus Wsparcia Seniorów

Powiększ obraz
logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, flaga Polski, godło Polski

Andrychów, dnia 6 lipca 2022 r.

Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. ,,Zakup urządzeń do świadczenia usługi ,,opieki na odległość” przy użyciu tzw. ,, opasek bezpieczeństwa” wraz z zakupem usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. ,,Zakup urządzeń do świadczenia usługi ,,opieki na odległość” przy użyciu tzw. ,,opasek bezpieczeństwa” wraz z zakupem usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu”

W wyniku postępowania na realizację zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy:

Telemedycyna Polska S.A z siedzibą w Katowicach

Oferta złożona przez Wykonawcę spełniła wszystkie warunki w przedmiotowym postępowaniu i została uznana za najkorzystniejszą.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie 
mgr Elżbieta Prus