Ogłoszenie wyników – Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Sygnalistów

Powiększ obrazmężczyzna piszący w notatniku

Andrychów, dnia 30 grudnia 2022 roku

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „ŚWIADCZENIE USŁUG
I CZYNNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W CHARAKTERZE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD) ORAZ USŁUG I CZYNNOŚCI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIAMI NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CHARAKTERZE INSPEKTORA OCHRONY SYGNALISTÓW (IOS) W ROKU 2023”

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG I CZYNNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W CHARAKTERZE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD) ORAZ USŁUG I CZYNNOŚCI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIAMI NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CHARAKTERZE INSPEKTORA OCHRONY SYGNALISTÓW (IOS) W ROKU 2023”

 

W wyniku postępowania na realizację zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Karcz z siedzibą w Sosnowcu

Oferta złożona przez Wykonawcę spełniła wszystkie warunki w przedmiotowym postępowaniu i została uznana za najkorzystniejszą.

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus