oferta pracy!

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

kryteria doboru kandydatów na stanowisko młodszego opiekuna 

I. Wymagania niezbędne :

 1. Wykształcenie minimum średnie,

 2. umiejętność wykonywania pracy na danym stanowisku (potwierdzona dokumentem);

 3. prawo jazdy kat. B

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się;

 2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego;

 3. samodzielność;

 4. znajomość topografii Gminy Andrychów;

 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

III. Zakres zadań wykonywanych na ww .stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu :

 1. czynności higieniczno-pielęgnacyjne;

 2. czynności gospodarcze;

 3. czynności opiekuńcze;

 4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectw, dyplomów),

 4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Pytania kierować można do Działu Osobowo – Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie osobiście (ul. Starowiejska 22b, pok.12) lub pod nr telefonu: 33 870 89 62.