Oferta pracy

OFERTA PRACY

Kryteria doboru kandydatów na stanowisko młodszego opiekuna

I. Wymagania niezbędne :
 1. Wykształcenie minimum średnie,
 2. umiejętność wykonywania pracy na danym stanowisku (potwierdzona dokumentem);
 3. prawo jazdy kat. B
II. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego;
 3. samodzielność;
 4. znajomość topografii Gminy Andrychów;
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu :
 1. czynności higieniczno-pielęgnacyjne;
 2. czynności gospodarcze;
 3. czynności opiekuńcze;
 4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
IV. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectw, dyplomów),
 4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Pytania kierować można do Działu Osobowo – Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie osobiście (ul. Starowiejska 22b, pok.12) lub pod nr telefonu: 33 870 89 62.