Oferta pracy – Młodszy opiekun w OPS

Powiększ obrazDłoń młodej osoby podtrzymuje dłoń osoby starszej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2020

KRYTERIA DOBORU KANDYDATÓW

1. Wymagania niezbędne:

 • a) Wykształcenie minimum średnie,
 • b) umiejętność wykonywania pracy na stanowisku opiekuna (potwierdzona dokumentem),
 • c) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:

 • a) umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
 • c) samodzielność,
 • d) znajomość topografii Gminy Andrychów,
 • e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu:

 • a) czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
 • b) czynności gospodarcze,
 • c) czynności opiekuńcze,
 • d) prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż oraz dokumentów potwierdzających umiejętność wykonywania pracy na stanowisku opiekuna,
 3. podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną  stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku opiekuna.

5. Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe pytania proszę kierować do Działu Osobowo – Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie –  nr telefonu: 33 870 89 62,
 2. Wymagane dokumenty należy składać:
  • a) pocztą tradycyjną  na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub
  • b) osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52)
  • c) z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.pl w postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego w terminie do 11.09.2020 r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)
 3. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Andrychów, dnia 13 sierpnia 2020 r.

Załącznik do ogłoszenia – pobierz (52,5 KB, doc)