OFERTA na zamówienie publiczne

O F E R T A 

na zamówienie publiczne pn: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  
z terenu Gminy Andrychów  w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.  

dokument do pobrania poniżej