Kolejny etap projektu „Wykorzystaj swoją szansę” prawie za nami

Powiększ obraz

Powoli zbliżamy się do zakończenia realizacji kolejnego Bloku Projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – Wsparcie osób z rodzin wieloproblemowych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wprowadziliśmy wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania zagrożeń zakażenia koronawirusem,  równocześnie umożliwiając uczestnikom projektu udział w zajęciach z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej.

Uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w treningu kompetencji życiowych.  Trening został zorganizowany niestacjonarnie w Stanicy Hucuł, dokąd uczestnicy projektu mogli wziąć swoje dzieci. Z chwilą kiedy oni podnosili swoje kompetencje, dzieci uczestniczyły w zajęciach z animatorami.  W tym roku zorganizowaliśmy również trening pracy oraz  indywidualne wsparcie doradcy zawodowego. Obecnie uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach socjoterapeutycznych oraz grupowych spotkaniach z prawnikiem.