Od 1 lipca 2019 r. zmiany w programie 500+

Powiększ obraz

Po zmianie Program 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach będzie można składać internetowo od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.

Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie od 1 lipca 2019 r. to:

 • zmiana okresu świadczeniowego, na który zostanie ustalone prawo do 500+;
 • zostaje wprowadzona ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci jednego z rodziców któremu było przyznane świadczenie wychowawcze. Oznacza to, że jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica drugi rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica;
 • wprowadzenie 3 miesięcznego okresu liczonego od dnia narodzenia dziecka na złożenie wniosku na świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Świadczenie wówczas zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka;
 • w sprawie świadczenia wychowawczego będzie wydawana informacja o przyznaniu świadczenia, a nie jak do tej pory decyzja;
 • świadczenie wychowawcze w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci nie będzie uzależnione od zasądzenia alimentów od drugiego rodzica;
 • od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Kiedy składać wnioski, aby mieć przyznane prawo od lipca 2019 r.?

W przypadku rodzin, które nie pobierały świadczenia wychowawczego, rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeżeli rodzic złoży wniosek po 30 września świadczenia będą przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku rodzin, które aktualnie otrzymują świadczenia wychowawcze do końca września 2019 r., jeżeli chcą zachować ciągłość wypłaty, muszą złożyć wniosek od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. W związku z powyższym od lipca składają jeden wniosek na wszystkie dzieci, który zostanie odpowiednio rozpatrzony.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze świadczenia na nowych zasadach?

 • wnioski przyjęte od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. – świadczenia zostaną wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • wnioski przyjęte od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. – świadczenia zostaną wypłacone do 30 listopada 2019 r.
 • wnioski przyjęte od 1 października 2019 r. do 30 października 2019 r. – świadczenia zostaną wypłacone do 31 grudnia 2019 r.
 • wnioski przyjęte od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. – świadczenia zostaną wypłacone do 31 stycznia 2020 r.
 • wnioski przyjęte od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. – świadczenia zostaną wypłacone do 29 lutego 2020 r.

Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. W związku z tym w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków. W celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., trzeba będzie od lutego 2021 r., złożyć nowy wniosek na ww. okres.

Rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną, np. za pomocą bankowości elektronicznej.