O projekcie

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU

Wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 75 osób (45k i 30m, w tym 10 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zam. na terenie Gminy Andrychów do dnia 31.12.2018.

GRUPA DOCELOWA

Grupa 1. 40 osób ( 20 k, 20m) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku – 18-65 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w PUP) zamieszkałych w Gminie Andrychów, korzystających z pomocy OPS

Grupa 2. 15 osób (10k, 5m) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku – 14-25 lat, wychowanków pieczy zastępczej i/lub osób które opuściły pieczę zastępczą i/lub osób wobec których zastosowano środki zapobiegania lub zwalczania demoralizacji i przestępczości i/lub osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zam. Gminę Andrychów, objętych wsparciem OPS Grupa 3. 20 osób (15k, 5m) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku – 18-65 lat, zam. teren Gminy Andrychów o wysokim stopniu marginalizacji, objętych wsparciem OPS i korzystających z PO PŻ 2014-2020

Grupa I – Blok Aktywizacji Społecznej i Zawodowej –

 • trening kompetencji społecznych
 • trening pracy
 • warsztaty zakładania podmiotów ekonomii społecznej
 • indywidualne doradztwo trenera pracy
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • indywidualne wsparcie w miejscu pracy

Grupa II – Blok Startu Życiowego Osób Młodych

 • Trening Drosłości
 • Szkolenia komputerowe
 • Szkolenia językowe
 • Kurs prawa jazdy

Grupa II – Blok Aktywizacji Lokalnej

 • trening kompetencji społecznych
 • Trening Pracy
 • Zespoły Ćwiczeń Psychoruchowych
 • Warsztaty Kreatywne (zajęcia sportowe, animacje taneczne, wyjazdy integracyjno – kulturalne)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Prus

Koordynator Projektu – Ewa Kierpiec

Lider KIS/Asystent Koordynatora – Renata Kolber

Specjalista ds. płatności – Aleksandra Wojewodzic

Główny Księgowy – Kinga Nowakowska

Pracownik socjalny – Marzena Bura

Pracownik socjalny – Monika Golonka