Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Powiększ obrazsylwetki ludzi na tle flagi Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie – Dział Świadczeń dla Rodziny informuje, że od 24 sierpnia 2023r. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zmiany dotyczą możliwości przedłużenia okresu, za który jest wypłacane świadczenie. Znowelizowane rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi określa nowy termin, za który przysługuje wypłata świadczenia. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, prawo do wnioskowania o świadczenie pieniężne przysługuje do 04 marca 2024r. Zmiany te zostały uwzględnione w ,,Karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, stanowiącej załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.