,,Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019r.

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Dotacja na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie konkursu ofert p.n. ,,Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej ’’edycja 2019r. W ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.

Realizowane zadania we współpracy z podmiotem trzecim:

– wsparcie doradcy zawodowego indywidualne i grupowe

– trening umiejętności interpersonalnych i budowania potencjału osobistego

– wizyta studyjna w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej

– wizyta studyjna w Urzędzie Pracy

– spotkania warsztatowe o charakterze kulturalnym (2 spotkania)

– kurs zawodowy

– staż zawodowy

Wartość dofinansowania: 51 920,00 zł

Całkowity koszt zadania: 65 092,00zł