Nowe wyzwania i stare problemy

Powiększ obrazCzłowiek stojący na środku ulicy, w tle budynki i przechodzący ludzie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem do Radia Andrychów zaproszono pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie: kierownika Działu Pomocy Środowiskowej – Anetę Wróbel i pracownika socjalnego – Klaudię Skrzypiec. Opowiedziały one m.in. o  tym, na czym polegają ich obowiązki, a także o formach pomocy, z których mogą skorzystać osoby będące w trudnej sytuacji życiowej.

„Można by rzec, że w pomocy społecznej cały czas są nowe wyzwania, choć stare problemy i tak naprawdę pomoc społeczna przed dwudziestu laty przeszła swoistą metamorfozę. O ile na poziomie idei, która zakłada pomoc osobom, rodzinom, grupom w rozwiązywaniu istniejących problemów, nie zmieniło się wiele, o tyle w sposobach realizacji tego zadania zmieniło się niemal wszystko” – powiedziała Aneta Wróbel.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy, która odbyła się w Radiu Andrychów:

Część 1
Część 2
Część 3

Warto pamiętać, że z oferty Ośrodka Pomocy Społecznej mogą skorzystać nie tylko osoby dotknięte ubóstwem, ale i ci, którzy zmagają się z innymi problemami, np. z chorobą, niepełnosprawnością czy trudnościami wychowawczymi. Klienci ośrodka mogą liczyć m.in. na pomoc materialną, schronienie i wsparcie specjalistów, takich jak pracownik socjalny, asystent rodziny, psycholog czy prawnik. Coś dla siebie znajdą tu także osoby, które nie mają poważnych problemów, ale po prostu chcą się rozwijać i twórczo spędzać czas wolny.