nowe kryteria dochodowe od 1 października 2018r.:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej obowiązują nowe kryteria dochodowe od 1 października 2018r.:
 
1. dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 701 zł
2. dla osoby w rodzinie w wysokości 528zł
3. Maksymalna kwota zasiłku stałego w wysokości 645zł
4. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 308zł