Rekrutacja zakończona.

Informujemy, iż zakończył się proces rekrutacji osób chętnych do udziału w drugim etapie projektu ,,Wykorzystaj swoją szansę” W trakcie realizowania projektu organizowane będzie bezpłatne szkolenie w zakresie kursu na kierowcę wózków jezdniowych 3 osoby (kurs przeznaczony jest dla mężczyzn). Przypomnijmy, że projekt skierowany jest do osób które: zameldowane są w Gminie Andrychów, korzystają z pomocy społecznej, nie pracują ,są w wieku aktywności zawodowej. W szczególności adresowany jest do osób bezrobotnych, w przedziale wiekowym od 18 do 41 lat oraz bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub o kwalifikacjach niedostosowanych do rynku pracy.

Rozpoczynamy rekrutację…

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje również, iż od 1 lipca do 10 lipca 2009r. rozpoczyna rekrutację osób chętnych do udziału w drugim etapie projektu ,,Wykorzystaj swoją szansę” . W trakcie realizowania projektu organizowane będzie bezpłatne szkolenia w zakresie kursu na kierowcę wózków jezdniowych 3 osoby (kurs przeznaczony jest szczególnie dla mężczyzn). W szczególności adresowany jest do osób bezrobotnych, w przedziale wiekowym od 18 do 41 lat oraz bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub o kwalifikacjach niedostosowanych do rynku pracy.

Pierwsze godziny za kółkiem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że nadal realizowany jest projekt ,,Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu realizują ustalenia zapisane w kontrakcie socjalnym. Pięciu Beneficjentów Ostatecznych (3 kobiety i 2 mężczyzn) aktywnie uczestniczy w kursie ,,Profesjonalna obsługa klienta oraz prawo jazdy kat.B’’.
W maju br. pozytywnie zaliczyli wewnętrzny egzamin teoretyczny. Obecnie organizowane są zajęcia z zakresu praktycznej nauki jazdy. Tematyka zajęć praktycznych dotyczy m.in. przygotowanie się do jazdy, włączanie się do ruchu, respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się nimi przy użyciu dopuszczalnych środków, zajmowanie właściwej pozycji na drodze, jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości, bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych, obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjonalnych zagrożeń, skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne oraz plac manewrowy. Beneficjenci Ostateczni ponownie podkreślają przydatność nabytych umiejętności mogących wpłynąć na aktywność zawodową.

Kurs na kierowcę wózków jezdniowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, iż rozpoczyna rekrutację osób chętnych do udziału w drugim etapie Projektu „WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Podziałanie 7.1.1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008r. na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009r.

INFORMACJA

Od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00 do 10.00 i od 14.00 do 15.00 w OPS w Andrychowie przyjmuje  MEDIATOR

Mamy mediatora

Konflikty między nami są nieuniknione. Mediacja, pomagają w przywróceniu ładu i równowagi, angażuje uczestników do współpracy w celu rozwiązania problemu. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje nowa formę pomocy – jest nią MEDIACJA. Od niedawna Pani Marzena Szewczyk – specjalista pracy socjalnej ukończyła prowadzone przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych szkolenie z zakresu: Mediacji Rodzinnej.

MEDIACJE RODZINNE w Twoim Radio Andrychów

13 maja 2009r. Beta Smolec – konsultant prawny Ośrodka Pomocy Społecznej była gościem porannej audycji Twojego Radia Andrychów.


Tematem rozmowy było czwartkowe spotkanie pt. "Mediacje Rodzinne", organizowane przez OPS w Andrychowie przy udziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. O mediacjach, zasadach jej prowadzenia, standardach i osobie samego mediatora można mówić dużo – w audycji jednak przedstawiona została „w pigułce” istota mediacji.

Mediacje rodzinne w praktyce

Tematem spotkania, które odbyło się 14 maja 2009r. w sali w Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie przy ulicy Rynek 16A były MEDIACJE RODZINNE.

Prawa jazdy kat. B połączone z profesjonalną obsługą klienta


Beneficjenci Ostateczni już dawno podpisali deklarację dobrowolnego udziału w projekcie pn ,,Wykorzystaj swoją szansę” a teraz przyszedł czas na dalsza realizację zadań. Przypomnijmy, że w kursie prawa jazdy kat. B połączonym z profesjonalną obsługą klienta bierze udział 5 osób. W kwietniu 2009r. uczestnicy projektu poddali się badaniom w Gabinecie Medycyny Pracy i otrzymali orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Subskrybuje zawartość