”Po drugiej stronie lustra”

13 czerwca w ramach realizacji zadań Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2013 uczniowie dwóch szkół: Gimnazjum nr 1 w Andrychowie i Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie obejrzeli spektakl profilaktyczno- edukacyjny pt.: ”Po drugiej stronie lustra” wystawione przez MORALITET profilaktyczno- edukacyjny teatr dla dzieci i młodzieży z Krakowa. Przedstawienie opowiada historie nastolatków Rudego i Manusia którzy, stosując w różnego rodzaju przemoc wobec swoich kolegów a także koleżanki Julii stają się postrachem szkoły. Na dalszym planie mamy nastolatkę Kicię i jej postawę roszczeniową względem swoich rodziców.

W Gimnazjum nr 1 w Andrychowie

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ - wynik przetargu.

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu Systemowego  pn.:  ”WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ”.  >>> ZOBACZ TREŚĆ <<<

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO

W tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację Projektu systemowego pn. „WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 123 Klientów OPS w Andrychowie poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy do 2012r.
 
 
 
 

Spotkanie informacyjno -szkoleniowe w sprawie przeciwdziałania przemocy

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe ws. przeciwdziałania przemocy

6 kwietnia 2011 w siedzibie ASTKIS „Watra” przy ul Metalowców 10, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla osób i instytucji zaangażowanych w realizację Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012.
Celem spotkania było przedstawienie osób wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz sprawy organizacyjne związane z jego działaniem.

Przemoc a osoby niepełnosprawne

Krótko o przemocy wobec osób niepełnosprawnych

Przemoc to zjawisko, które spotykamy coraz częściej w codziennym życiu. Dotyka różnych grup społecznych, także osoby niepełnosprawne. Aby mówić o rodzajach przemocy wobec tej mniejszości trzeba scharakteryzować pojęcie niesprawności i jej typy.

Przeciwdziałanie przemocy - pierwszy kontakt

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać:
bezpośrednio do Zespołu Interdyscyplinarnego
Ewa Białczyk – Czechowska - Przewodnicząca Zespołu
kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Batorego 5,
tel. 33 / 875 33 00 lub 33 / 843 77 77
Poniedziałek 7.30 – 10.00 i 14.00 – 15.00
Wtorek 7.30 - 10.00 i 14.00 – 15.00
Środa 7.30 - 10.00 i 14.00 – 15.00
Czwartek 7.30 - 10.00 i 14.00 – 15.00
Piątek 7.30 – 10.00 i 14.00 – 15.00

Jolanta Kosek - Zastępca Przewodniczącego
kontakt:

Burmistrz powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Burmistrz powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny - Koalicję Przeciw Przemocy w Andrychowie Zgodnie ze znowelizowaną od dnia 1 sierpnia 2010r. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Miejska w Andrychowie podjęła w dniu 28 października 2010r. Uchwałę Nr LIV-417-10 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie (zwanego dalej Koalicją) oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Informacja o godzinach pracy Ośrodka od 1kwietnia 2011r

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1.04.2011r będzie czynny w każdy czwartek od godz.7.00 do 17.00 w pozostałe dni od 7.00 do 15.00

Nowe zarządzenia Burmistrza Andrychowa

Od dnia 1 kwietnia obowiązują nowe zarządzenia w sprawach:
- ustalenia odpłatności za godzinę usług opiekuńczych
- zatwierdzenie miesięcznego kosztu utrzymania jednej osoby przebywającej w Domach Wsparcia

UWAGA ! Nadal trwa rekrutacja uczestników do Projektu pn. "Wykorzystaj swoją szansę"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie nadal  prowadzi rekrutację do Projektu pn. „Wykorzystaj swoją szansę” realizowanego w ramach Działania  7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
 

Subskrybuje zawartość