n.d.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przyjmuje wnioski dotyczące stypendium dla uczniów na rok 2011/2012. Wnioski można składać do dnia 15 września 2011r w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Batorego 5 pokój nr 6 w godzinach pracy Ośrodka tj: od poniedziałku do środy i w piątek w godz.7-15 w czwartek od godz.7-17.

Informacja dotycząca Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia
1 lipca 2011r. nastąpiła nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

n.d.

n.d.

Informacja dotycząca wpisu do Rejestru Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego.

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego przy Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą - Andrychów ul. Metalowców 10 został wpisany do Rejestru Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr WP.IV.9420-5-42-11.

Informacja dotycząca wpisu do Rejestru Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego.

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego przy Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą - Andrychów ul. Metalowców 10 został wpisany do Rejestru Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr WP.IV.9420-5-42-11.

n.d.

n.d.

n.d.
Subskrybuje zawartość