Burmistrz powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Burmistrz powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny - Koalicję Przeciw Przemocy w Andrychowie Zgodnie ze znowelizowaną od dnia 1 sierpnia 2010r. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Miejska w Andrychowie podjęła w dniu 28 października 2010r. Uchwałę Nr LIV-417-10 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie (zwanego dalej Koalicją) oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Informacja o godzinach pracy Ośrodka od 1kwietnia 2011r

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1.04.2011r będzie czynny w każdy czwartek od godz.7.00 do 17.00 w pozostałe dni od 7.00 do 15.00

Nowe zarządzenia Burmistrza Andrychowa

Od dnia 1 kwietnia obowiązują nowe zarządzenia w sprawach:
- ustalenia odpłatności za godzinę usług opiekuńczych
- zatwierdzenie miesięcznego kosztu utrzymania jednej osoby przebywającej w Domach Wsparcia

UWAGA ! Nadal trwa rekrutacja uczestników do Projektu pn. "Wykorzystaj swoją szansę"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie nadal  prowadzi rekrutację do Projektu pn. „Wykorzystaj swoją szansę” realizowanego w ramach Działania  7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
 

„WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ” - kolejny rok realizacji projektu za nami...

„WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ”  to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie od 1 stycznia 2010r.

W Wigilię OPS będzie nieczynny

W dniu 24 grudnia 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie będzie NIECZYNNY.

Pacjencie, czy znasz swoje prawa ?

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:
1. Świadczeń zdrowotnych
2. Informacji o swoim stanie zdrowia
3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem

Projekt "Wykorzytstaj swoją szansę" w miesiącu wrześniu 2010

W miesiącu wrześniu  do Projektu przystąpiła piąta grupa BO , w której skład wchodzą zarówno osoby samotne jak i posiadające rodziny. Dla nich zorganizowano spotkania grupowe z prawnikiem. Celem spotkań było między innymi dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat ich praw i uprawnień. W tym też miesiącu dla matek biorących udział w Projekcie odbył się trening kompetencji rodzicielskich.

Podziękowania dla Członków Zarządu Parku Miniatur "Świat Marzeń"

 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie składa serdeczne podziękowania dla Członków Zarządu Parku Miniatur „Świat Marzeń” za przekazanie darmowych zaproszeń dla dzieci, których rodzice ze względu na złą sytuację materialną nie były w stanie zorganizować im wakacyjnego wyjazdu i tym samym umożliwienie dzieciom dobrej zabawy.
 

Subskrybuje zawartość