Informacja dotycząca Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od dnia
1 lipca 2011r. nastąpiła nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na na usługę audytu zewnętrznego Projektu pn.: „Wykorzystaj swoją szansę”

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na na usługę audytu zewnętrznego Projektu pn.: „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zaproszenie do złożenia ofert na usługę audytu zewnętrznego Projektu pn.: "Wykorzystaj swoją szansę"

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert na usługę audytu zewnętrznego Projektu pn.: „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Informacja dotycząca wpisu do Rejestru Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego.

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego przy Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą - Andrychów ul. Metalowców 10 został wpisany do Rejestru Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr WP.IV.9420-5-42-11.

Informacja dotycząca wpisu do Rejestru Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego.

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego przy Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą - Andrychów ul. Metalowców 10 został wpisany do Rejestru Jednostek Poradnictwa Specjalistycznego prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr WP.IV.9420-5-42-11.

Realizacja Projektu pn. „Wykorzystaj swoją szansę”

Poniżej przestawiamy Beneficjentów Projektu Systemowego pn. ”Wykorzystaj swoją szansę” uczestniczących w kursie prawa jazdy. Kurs ten stanowił kontynuację kontraktów socjalnych w 2011r. Osoby rozpoczęły swój udział w 2010r., a zakończyły w tym roku.

”Po drugiej stronie lustra”

13 czerwca w ramach realizacji zadań Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2013 uczniowie dwóch szkół: Gimnazjum nr 1 w Andrychowie i Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie obejrzeli spektakl profilaktyczno- edukacyjny pt.: ”Po drugiej stronie lustra” wystawione przez MORALITET profilaktyczno- edukacyjny teatr dla dzieci i młodzieży z Krakowa. Przedstawienie opowiada historie nastolatków Rudego i Manusia którzy, stosując w różnego rodzaju przemoc wobec swoich kolegów a także koleżanki Julii stają się postrachem szkoły. Na dalszym planie mamy nastolatkę Kicię i jej postawę roszczeniową względem swoich rodziców.

W Gimnazjum nr 1 w Andrychowie

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ - wynik przetargu.

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu Systemowego  pn.:  ”WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ”.  >>> ZOBACZ TREŚĆ <<<

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO

W tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację Projektu systemowego pn. „WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 123 Klientów OPS w Andrychowie poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy do 2012r.
 
 
 
 

Spotkanie informacyjno -szkoleniowe w sprawie przeciwdziałania przemocy

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe ws. przeciwdziałania przemocy

6 kwietnia 2011 w siedzibie ASTKIS „Watra” przy ul Metalowców 10, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla osób i instytucji zaangażowanych w realizację Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012.
Celem spotkania było przedstawienie osób wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz sprawy organizacyjne związane z jego działaniem.

Subskrybuje zawartość