Nabór na stanowisko opiekunki domowej

Powiększ obrazDłoń wyciągnięta w geście propozycji pomocy, na niej leży dłoń innego człowieka, w geście przyjęcia pomocy

Informacja dotycząca naboru na stanowisko opiekunki domowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2020

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

1. Wymagania niezbędne :

 1. Wykształcenie minimum średnie,
 2. umiejętność wykonywania pracy na stanowisku opiekuna (potwierdzona dokumentem),
 3.  prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
 3. samodzielność,
 4. znajomość topografii Gminy Andrychów,
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Zakres zadań wykonywanych na ww .stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu :

 1. czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
 2. czynności gospodarcze,
 3. czynności opiekuńcze,
 4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż
  oraz dokumentów potwierdzających umiejętność wykonywania pracy na stanowisku opiekuna,
 3. podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą
  informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku opiekuna.

5. Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe pytania proszę kierować do Działu Osobowo – Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – nr telefonu: 33 870 89 62, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 19.00
 2. Wymagane dokumenty należy składać:
  • pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub
  • b) osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52)
  • c) z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.pl w postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego w terminie do 30.09.2020r.do godz. 15.00 (liczy się data i godzina
   wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)
 3.  OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

6. Załączniki do ogłoszenia: 

opiekunka domowa-wrzesien-2020