Nabór do projektu „Proaktywni z POWER-em”

Powiększ obrazNa zdjęciu młodzi, uśmiechnięci ludzie

Fundacja PROAKTYWNI prowadzi nabór do  nowego projektu „Proaktywni z POWER-em” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt kierowany jest do:

  • osób w wieku od 18-29 lat
  • zamieszkałych na terenie miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, wielickiego,wadowickiego, proszowickiego,olkuskiego,miechowskiego, myślenickiego
  • osób biernych zawodowo, spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. zamieszkujące obszary wiejskie (poza ZIT)
  2. rodzice powracający na rynek pracy
  3. osoby z niepełnosprawnościami
  • imigrantów, reemigrantów należących do co najmniej jednej z grup:
  1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
  2. osoby pracujące

Więcej informacji – pobierz