Nabór do projektu Małopolska Niania 2.0

Powiększ obrazZdjęcie kobiety, która robi zabawne miny do dziecka

Poszukujesz opieki nad dzieckiem do lat 3? Weź udział w projekcie Małopolska Niania 2.0 i skorzystaj z dofinansowania kosztów zatrudnienia Niani.

Jakie wsparcie można uzyskać?

Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przez okres 12 miesięcy:

  • wsparcie podstawowe 1850 zł/mc
  • wsparcie podwyższone 2600 zł/mc – dla rodzin spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2020).

Kto może skorzystać?

Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 z Małopolski:

  • pozostający bez pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem
  • przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, chcący powrócić do pracy
  • pracujący, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Nabór do Projektu trwa od 08.07.2020 r. do 26.08.2020 r.

Więcej informacji o naborze:

www.rops.krakow.pl, zakładka: Małopolska Niania 2.0

Biuro Projektu „Małoposka Niania 2.0”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32,
30-070 Kraków
e-mail: niania@rops.krakow.pl
tel.: 698 897 002
12 422 06 36 w. 23
skype: https://join.skype. com/invite/jwnpSVzD4UH7
facebook.com/MalopolskaNiania/
www.rops.krakow.pl

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie – pobierz

Załącznik 1 – wniosek pdf – pobierz
Załącznik 1 – wniosek docx – pobierz
Załącznik 2 – lista gmin – pobierz
Załącznik 3 – wzór promesy – pobierz
Załącznik 4 – wzór umowy o powierzenie grantu – pobierz
Załącznik 5 – wzór umowy uaktywniającej pdf – pobierz
Załącznik 5 – wzór umowy uaktywniającej docx – pobierz
Załącznik 6 – wzór rezygnacji – pobierz

Plakat, na nim zdjęcie kobiety, która bawi się z dzieckiem, logotypy Małopolska myśli o najmłodszych, Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, tekst na plakacie z informacjami zawartymi w treści artykułu