„Nabieramy siły” – profilaktyczne warsztaty i spotkania dla dzieci i młodzieży

Powiększ obraz

W dniach 4, 6 i 11 października 2022r. w Klubie Integracji Społecznej gościliśmy uczniów andrychowskich szkół na zajęciach pn. „ Nabieramy sił” prowadzonych przez psychologa i pedagoga.


W czasie spotkań za pomocą ćwiczeń identyfikowaliśmy sytuacje trudne, z którymi młodzi ludzie spotykają się na co dzień w szkole, w rodzinach oraz w środowisku lokalnym. Grup pracowały nad określeniem rozlicznych sposobów rozwiązywania tych trudnych sytuacji. Podsumowaniem zajęć była praca plastyczna polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu „ochronnej koszulki”, takiej która przedstawi odpowiednie i zdrowe strategie. Najczęstszym motywem na koszulkach młodych „projektantów odzieży ochronnej :)” była PRZYJAŹŃ i SPORT. Pojawiły się także osobiste motywy jak smoki, napisy, flagi, zwierzątka itd.


Powyższe zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.