Małopolska Niania 2.0

Nabór do projektu Małopolska Niania 2.0

Poszukujesz opieki nad dzieckiem do lat 3? Weź udział w projekcie „Małopolska Niania 2.0” i skorzystaj z dofinansowania kosztów zatrudnienia niani. Nabór do projektu trwa od 30 kwietnia do 24 maja 2019 r. Wsparcie podstawowe: 1600 zł/miesiąc, wsparcie podwyższone: 2250 zł/miesiąc.

Więcej informacji o naborze: www. rops.krakow.pl, zakładka „Małopolska Niania 2.0”.

Małopolska myśli o najmłodszych

Plakat z informacjami zawartymi w treści artykułu. W tle kobieta, która siedzi obok dziecka i pokazuje mu coś na mapie. Poniżej logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Biuro Projektu „Małopolska Niania 2.0”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
e-mail: niania@rops.krakow.pl
tel. 12 422 06 36 wew. 23
facebook.com/MalopolskaNiania