Listopad 2017

Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Andrychowie, ul. Metalowców 10, gabinet 2-03

mgr Anna Kozieł – specjalista psychoterapii uzależnień pełni dyżur:

 

LISTOPAD 2017

 

 

06.11.2017 r. (poniedziałek)                               14:30 – 18:30

08.11.2017 r. (środa)                                            14:30 – 19:00

 

13.11.2017 r. (poniedziałek)                                   8:30 – 12:30

15.11.2017 r. (środa)                                                8:00 – 12:30

 

20.11.2017 r. (poniedziałek)                                   8:30 – 12:30

22.11.2017 r. (środa)                                                8:00 – 12:30

 

27.11.2017 r. (poniedziałek)                                   8:30 – 12:30

29.11.2017 r. (środa)                                                8:00 – 12:30

 

 

 

   W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt telefoniczny tel. 33 875 24 29