„Koperty Życia” dla seniorów

Powiększ obrazNa zdjęciu dłonie starszej osoby siedzącej przy stole. Na nich dłoń drugiej osoby, w geście wsparcia.

Gmina Andrychów realizuje kolejną inicjatywę skierowaną do osób w wieku 60+.  Seniorzy zamieszkujący Gminę zostaną wyposażeni w „Koperty Życia”, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji.

„Koperta Życia” to zestaw składający się z:

 • karty informacyjnej, którą należy wypełnić,
 • koperty papierowej,
 • koperty foliowej,
 • naklejki „Tu jest Koperta życia” do umieszczenia na drzwiach lodówki,
 • magnesu „Tu jest Koperta życia” do umieszczenia na drzwiach lodówki.

W kopercie znajduje się Karta Informacyjna, która powinna zwierać m.in.:

 • dane właściciela karty,
 • numer telefonu do najbliższych osób,
 • informację o przebytych chorobach,
 • informację o przyjmowanych  lekarstwach,
 • informację o uczuleniach, alergiach,
 • dane lekarza prowadzącego i NZOZ-u.

Na podstawie ankiety senior przygotowuje informację  na temat stanu swojego zdrowia: chorób na które cierpi, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, podaje również numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Tak przygotowana informacja  powinna być podpisana przez lekarza. Wypełnioną ankietę w plastikowej kopercie należy umieścić w lodówce, na lodówce należy przykleić naklejkę i magnes „Tu jest koperta życia”. Umieszczenie Koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym  umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

Koperta może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie.

Koperty można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b,  Punkcie Informacji Społecznej (pok. 52) lub u pracowników socjalnych.