Konsultacje związane z przemocą w rodzinie

Powiększ obrazNa zdjęciu dwie dłonie - jedna jest zaciśnięta w pięść, jakby przygotowywała się do ciosu, druga, otwarta, zatrzymuje ją

Szanowni Państwo

Zespół Interdyscyplinarny Koalicja Przeciw Przemocy w Rodzinie informuje, że w obecnej sytuacji, tj. stanu zagrożenia epidemiologicznego zapewniamy telefoniczne i mailowe konsultacje związane z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

Aby porozmawiać z pracownikiem Ośrodka, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adresy podane poniżej:

Harmonogram pracy:

Konsultanci Nr telefonu,
e-mail
Dni i godziny pracy
Psycholog 33 870 89 73   od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
(ul. Starowiejska 22 B)
Psycholog dziecięcy783 905 875 lub 33 875 24 29od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
(ul. Metalowców 10)
Terapeuta systemowy rodzin783 905 875 lub 33 875 24 29
w środy w godzinach od 14.00 do 16.00
(ul. Metalowców 10)
Pedagog/ terapeuta 33 870 89 80 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
(ul. Starowiejska 22 B)
Prawnik 33 870 89 83
konsultant.prawny@opsandrychow.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 15.00
(ul. Starowiejska 22 B)
Terapeuta ds. uzależnień 33 870 89 74 wtorek, środa, czwartek w godzinach od 15.00 do 18.00
(ul. Starowiejska 22 B)
Pracownicy socjalni Centrala 33 875 33 00
dps@opsandrychow.pl  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
(ul. Starowiejska 22 B)

Informację kierujemy w szczególności do:
a) osób doznających przemocy w rodzinie,
b) świadków przemocy w rodzinie,
c) przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą także korzystać z telefonu

Logo Niebieskiej Linii, nr tel: 800 12 00 02

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.
tel. 800 120 002 oraz Poradni mailowej niebieskalinia@niebieskalinia.info

Życzymy spokoju, rozsądku i zdrowia!