Konkurs plastyczny „Bezpieczni w sieci”

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach i Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie Dział Profilaktyki Środowiskowej zapraszają dzieci i młodzież z klas IV – VI do udziału w profilaktycznym konkursie plastycznym „Bądź bezpieczny w sieci” w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” oraz projektu „Zagrożenia w sieci – profilaktyka i reagowanie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Gminy Andrychów.

Głównym celem konkursu jest kształtowanie i popularyzowanie pozytywnych postaw uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci Internet oraz propagowanie wśród młodzieży zasad poszanowania prawa.

Od 14 stycznia do 1 lutego 2019 r. – przyjmowanie prac plastycznych wykonanych techniką rysunkową, malarską bądź kolażem, na arkuszu papieru o formacie A2 (420 mm x 594 mm).

Plakat z informacjami zawartymi w treści artykułu

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Bądź bezpieczny w sieci — plakat – pobierz

Regulamin BBwS 2019 – pobierz