Konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie seniorów 60+ po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie

ma zaszczyt zaprosić

na Konferencję podsumowującą projekt „Wsparcie seniorów 60+ po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów”, która odbędzie się 12 grudnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.

Konferencja dofinansowana ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu ,,Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu pomocy osobom
w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji.”

zaproszenie-na-konfernecje