Kompetentna Gmina Andrychów wobec przemocy

Powiększ obrazNa zdjęciu płacząca kobieta, obok ktoś wyciąga do niej rękę, oferując wsparcie

Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie i Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie zapraszają na konferencję profilaktyczną pt. „Kompetentna Gmina Andrychów wobec przemocy” zorganizowaną w ramach Andrychowskich Dni Profilaktyki 2019 i skierowaną do dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego, strażników miejskich, policjantów, lekarzy, pielęgniarek i innych osób pracujących w obszarze pomocy społecznej, edukacji i zdrowia.

Termin konferencji: 3 października 2019 r. w godz. 8.45-14.15

Miejsce: Miejski Dom Kultury, ul. Szewska 7, 34-120 Andrychów

Program konferencjipobierz