Kolejny etap projektu za nami!

Uczestnicy projektu realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Wykorzystaj swoją szansę” zakończyli kolejny etap aktywizacji zawodowej. Dzięki ukończonym kursom zawodowym nabyli niezbędną wiedzę tematyczną umożliwiającą im od kwietnia 2017r. podjęcie trzymiesięcznego, płatnego stażu w zawodach ogrodnik oraz opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

Uczestnicy zostali skierowani do medycyny pracy oraz na badania epidemiologiczno-sanitarne.

 

34 osoby ( 16 mężczyzn i 18 kobiet) doskonaliły swoje umiejętności praktyczne w:

-Szkółce krzewów ozdobnych Jan Piekiełko, ul. Środkowa 34, Sułkowice

-Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., ul. Stefana Batorego 24, Andrychów

-Usługach blacharsko – dekarskie i remontowo budowlanych, ul. Pachla 9/8, Andrychów

-Gospodarstwie Ogrodniczym Łukasz Dziedzic, ul. Wadowicka 152, Inwałd

-Ogrodnictwie Bogdan Alina Bogacz, ul. Krakowska 159, Bulowice

-Firmie Handlowo – Usługowej Tomasz Kruczała, ul. Brzezińska 19, Targanice

-Gospodarstwie Rolnym Renata, Jerzy Nowotarscy, ul. Bolesława Prusa 17, Andrychów

-Ośrodku Pomocy społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 B, Andrychów

-Domu Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 31, Wadowice

-Domu Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 1, Wadowice

-Domu Pielęgnacyjnym – Stowarzyszenie im. Dr E. Wojtyły, ul. Barska 17, Wadowice

 

 

            Po ukończonych stażach sześciu osobom zaproponowano umowę o pracę. Dla pozostałych uczestników nadal w Klubie Integracji Społecznej prowadzone jest Indywidualne Doradztwo Trenera Pracy i Pośrednictwo Pracy.