Kilka słów o Karcie Dużej Rodziny

Powiększ obraz

W Gminie Andrychów złożono już ponad tysiąc wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. O tym, jak uzyskać kartę uprawniającą do wielu zniżek, a także jak się nią posługiwać, na antenie Radia Andrychów mówiła Anna Łysoń, referent w Dziale Profilaktyki Środowiskowej OPS.

Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać rodzice, którzy utrzymują lub kiedykolwiek utrzymywali co najmniej troje dzieci. Możliwość korzystania z karty uprawniającej do zniżek przysługuje także dzieciom z rodzin wielodzietnych, do momentu ukończenia przez nie 18 lat. Wyjątek stanowią osoby kontynuujące naukę, które mogą korzystać z programu maksymalnie do 25 roku życia, a także niepełnosprawni. W tym ostatnim przypadku nie ma ograniczeń wiekowych. Uzyskanie Karty Dużej Rodziny w Gminie Andrychów uprawnia również do zniżek w ramach programu Andrychowska Rodzina na Plus.

Zapraszamy do wysłuchania audycji przygotowanej przez Radio Andrychów:

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Dziale Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00. Informacje o partnerach ogólnopolskiego programu Karta Dużej rodziny dostępne są na stronie internetowej rodzina.gov.pl, natomiast na stronie rodzina.andrychow.eu można sprawdzić, kto oferuje zniżki w ramach programu Andrychowska Rodzina na Plus.