„Kiedy wiesz, że to co się dzieje nie jest dobre” – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Powiększ obraz

Za nami już dwa dni warsztatów pn. „Kiedy wiesz, że to co się dzieje nie jest dobre” zrealizowanych na terenie Ośrodka CZARNY GROŃ w Rzykach Praciakach.
Ich uczestnikami byli uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych Nr 4 i Nr 2 w Andrychowie.
Młodzi ludzie aktywnie uczyli się reagowania w przypadku przemocy zarówno ze strony rodziny jak i grupy rówieśniczej. Warsztaty o  rodzajach przemocy, powodach używania przemocy przez sprawcę, emocjach osoby doznającej przemocy poprowadził specjalista Pan Wojciech Piszczek. Ważnym elementem zajęć było określenie konsekwencji używania zachowań przemocowych, a szczególnie tego gdzie można uzyskać pomoc.
Po warsztatach był czas na rekreację przy wspólnym ognisku na łonie natury i własnoręczne upieczenie pysznych kiełbasek.
Po zakończeniu spotkania młodzież wyraziła swoje zadowolenie gromkim „ Dziękujemy”.

Warsztaty są częścią realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny-Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie projektu „Nabieramy Siły” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .”