Kampania informacyjno – edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

W miesiącu czerwcu 2019 r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w szkole z terenu Gminy Andrychów, w ramach działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie. Celem tego spotkania było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie młodzieży jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają pomocy i wsparcia rodzinom uwikłanym w przemoc domową.

Spotkanie zostały poprowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Andrychowie – Pana Rafała Tlałkę. Szkoła otrzymała plakat z hasłem kampanii „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy” oraz ulotki i zakładki do książek z przydatnymi informacjami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Zostały one przekazane pedagogowi szkolnemu, aby kontynuowali profilaktykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku szkolnym.

Kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, który realizowany jest w Gminie Andrychów. Planuje się kolejne spotkania w nowym roku szkolnym.