Kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”

 

Dobiegła końca kolejna edycja spotkań informacyjno–edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych Gminy Andrychów dotycząca przemocy w rodzinie. Były one prowadzone przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Panią Paulinę Dybał oraz funkcjonariusza Komendy Policji w Andrychowie Pana Rafała Tlałka. Spotkania były przeprowadzone w dniach 10 kwietnia, 22 maja oraz 14 czerwca 2017 r. Uczestniczyło w nich łącznie 110 uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach. Celem tych spotkań było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej oraz uświadomienie młodzieży jakie instytucje na terenie Gminy Andrychów udzielają pomocy i wsparcia rodziną uwikłanym w przemoc domową. Ponadto każda szkoła otrzymała plakat z hasłem kampanii „Daj się wyciągnąć z objęć przemocy”. Na spotkaniach były dostępne do zabrania ulotki oraz zakładki do książek z przydatnymi informacjami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Część z nich została przekazana pedagogom szkolnym, aby kontynuowali profilaktykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku szkolnym. Kampania informacyjno – edukacyjna była prowadzona w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2014 – 2020, który realizowany jest w Gminie Andrychów.