Kampania „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Powiększ obraz

Listopad pełen był spotkań… Spotkań wyjątkowych bo każde spotkanie DZIECKA i DOROSŁEGO jest wyjątkowe. Jest to kontakt między światami, różnymi poziomami wrażliwości, odmiennymi perspektywami …
Jako pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zaprosiliśmy dzieci do naszego świata. Do miejsca, w którym pracując udzielamy wsparcia osobom przezywającym kryzysy na różnych płaszczyznach życia. Zaprosiliśmy dzieci po to, aby wspólnie porozmawiać o tym, co trudnego może wydarzyć się w życiu młodego człowieka oraz o tym, w jaki sposób i gdzie szukać wsparcia i pomocy. Jak dbać o swoje bezpieczeństwo i co dodaje sił kiedy sytuacja przekracza dziecięcą odporność. Co robić gdy doświadczają zachowań, które budują „mur” . „Mur” między ludźmi, „mur” między pokoleniami.
Nasze spotkania zawierały w sobie zabawę, ekspresję, doświadczanie. Pełno było w tych spotkaniach wzajemnego zaangażowania; dzielenia się wiedzą, obserwacjami. Dzieci są uważnymi obserwatorami…
Dlatego ważne są te spotkania i te rozmowy. Rozmowy pełne szacunku i uwagi.

Jako Dorosły … zrezygnuj z osądzania, oceniania, krytykowania, nie krzywdź, nie odrzucaj, nie żądaj, nie lekceważ …
Działaj za to świadomie, szukaj drogi do spotkania, reaguj spokojem, obserwuj, dawaj uwagę i cierpliwość, słuchaj, słuchaj, chciej zrozumieć, dodawaj siły…

Jeżeli jesteś rodzicem, który u siebie zauważa, że łatwo wybucha, złości się, wymusza lub wręcz przeciwnie zniechęca się, odpuszcza skorzystaj z profesjonalnego wsparcia dla rodziców, porozmawiaj z psychologiem, pedagogiem asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym.
Obecnie w Andrychowie jest wiele miejsc w których można uzyskać bezpłatną pomoc i wsparcie w zakresie funkcjonowania rodziny. Są to placówki Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. W każdej szkole można porozmawiać z psychologiem, pedagogiem lub wychowawcą.

 

Kampania „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży zrealizowana została w ramach realizacji zadań Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026. W ramach kampanii odbyło się również szkolenie on-line dla wychowawców szkół i przedszkoli pt.”Pomiędzy teoria a praktyką – realizacja procedury Niebieskiej Karty z perspektywy oświaty” oraz audycje z psychologiem w Radio Andrychów .