Terminy wypłat

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne,

Świadczenia wychowawcze,

Fundusz alimentacyjny

STYCZEŃ 2018r.

10.01.2018r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

19.01.2018r. – zasiłki stałe

25.01.2018r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe

 

LUTY 2018r.

09.02.2018r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.02.2018r. – zasiłki stałe

23.02.2018r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe

 

MARZEC 2018r.

09.03.2018r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.03.2018r. – zasiłki stałe

23.03.2018r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe

 

 

KWIECIEŃ 2018r.

10.04.2018r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.04.2018r. – zasiłki stałe

25.04.2018r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe

 

MAJ 2018r.

10.05.2018r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

18.05.2018r. – zasiłki stałe

25.05.2018r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe

 

CZERWIEC 2018r.

08.06.2018r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.06.2018r. – zasiłki stałe

25.06.2018r. – zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe

 

 

 

LIPIEC 2018r.

10.07.2018r.- zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.07.2018r.- zasiłki stałe

25.07.2018r.- zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki okresowe

 

SIERPIEŃ 2018r.

10.08.2018r.- zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.08.2018r.- zasiłki stałe

24.08.2018r.- zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki okresowe

 

WRZESIEŃ 2018r.

10.09.2018r.- zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.09.2018r.- zasiłki stałe

25.09.2018r.- zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki okresowe

 

 

PAŹDZIERNIK 2018r.

10.10.2018r.- zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

19.10.2018r.- zasiłki stałe

25.10.2018r.- zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki okresowe

 

LISTOPAD 2018r.

09.11.2018r.- zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

20.11.2018r.- zasiłki stałe

23.11.2018r.- zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki okresowe

 

GRUDZIEŃ 2018r.

10.12.2018r.- zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki mieszkaniowe

19.12.2018r.- zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki okresowe

20.12.2018r. – zasiłki stałe

2017r.

 

29 listopad 2017r. – od litery A-Ż

 

22 grudzień 2017r. – od litery A-Ż

 

2018r.

 

29 styczeń 2018r. – od litery A-Ż

 

27 luty 2018r. – od litery A-Ż

 

29 marzec 2018r.  – od litery A-Ż

 

27 kwiecień 2018r.  – od litery A-Ż

 

29 maj 2018r.  – od litery A-Ż

 

29 czerwiec 2018r.  – od litery A-Ż

 

27 lipiec 2018r.  – od litery A-Ż

 

29 sierpień 2018r.  – od litery A-Ż

 

28 wrzesień 2018r.  – od litery A-Ż

 

29 październik 2018r. – od litery A-Ż

 

29 listopad 2018r. – od litery A-Ż

 

21 grudzień 2018r. – od litery A-Ż

 
 
 
Zgodnie z regulacją ustawową świadczenie wychowawcze, rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane świadczenie.
 
Wypłata realizowana jest 

w Banku Spółdzielczym w Andrychowie

ul. Krakowska 112

w godz.730-1530