Instrukcje i procedury postępowania w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Powiększ obrazNa zdjęciu dokument na stole, na nim wieczne pióro

Kraków, 14 marca 2020 r.

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast i Gmin
województwa małopolskiego

Dotyczy: Instrukcji i procedur postępowania w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przekazuję do niezwłocznego wdrożenia i stosowania, wprowadzone przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, następujące dokumenty:

1. Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (pobierz)

2. Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną. (pobierz)

3. Instrukcja dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (pobierz)

4. Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym. (pobierz)

Równocześnie zobowiązuję Państwa do poinformowania o wdrożeniu rozwiązań określonych w Instrukcjach.

Z up. Wojewody Małopolskiego
Jacek Kowalczyk
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

pismo przewodnie – pobierz