informacje dot. punktu konsultacyjnego

PUNKT KONSULTACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE

Dział Profilaktyki Środowiskowej

ROK 2019

Konsultacje w zakresie systemowej terapii rodzin

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • Terapii rodzin – w której bierze udział zazwyczaj cała rodzina

  • Terapii par – służącej głownie poprawie komunikacji oraz jakości relacji

  • Konsultacji rodzinnych – rozwiązywanie bieżących trudności rodzinnych

  • Porad i diagnozy problemowej

Dyżur pełni mgr Anna Arendarczyk absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o specjalności praca socjalna, doktorantka w Instytucie Socjologii UJ. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Studium Psychoterapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeuty systemowego.

Konsultacje odbywają się w godz. 800-1100 Konsultacje są bezpłatne.

W godzinach pracy konsultanta czynny telefon 783-905-875