Informacja dotycząca 500+, 300+, zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego; nowe godziny otwarcia

Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2018 r. Dział Świadczeń dla Rodziny przyjmuje strony:

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00,

czwartek od 7.00 do 17.00

Dodatkowo przypominamy, że od 1 sierpnia 2018 r. istnieje możliwość złożenia wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), dobry start (300+) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

To nie musi tak wyglądać

Biorąc pod uwagę kumulację składania wniosków w/w świadczeń w jednym terminie oraz doświadczenia z poprzedniego roku przy składaniu wniosków o świadczenie wychowawcze (w Gminie Andrychów ponad 3000 rodzin korzystających z programu Rodzina 500+ i ponad 2000 rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych) przedstawiamy kilka wskazówek na uniknięcie tworzenia kolejek:

1) Aby mieć ciągłość w wypłacie cały sierpień można składać wnioski, natomiast aby zachować prawo do świadczenia można to zrobić do końca października (ŚW) i listopada (SR)

2) Wnioski można składać przez internet od 1 lipca 2018r. Zachęcamy do tego szczególnie rodziny składające wnioski o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko oraz o świadczenie „dobry start” 300+. Można to zrobić bez wychodzenia z domu.

3) W celu zaoszczędzenia czasu prosimy przynosić wypełnione wnioski oraz skompletować jak najwięcej dokumentów. Znasz swój PESEL jak również datę urodzenia swojego dziecka. Nie zapomnij, że Ty też wchodzisz w skład swojej rodziny.

4) Przypomnij sobie co robiłeś w 2017 roku. Może zmieniałeś pracę? Na jakich zasadach prowadziłeś działalność gospodarczą? Może posiadasz gospodarstwo rolne? A może pracujesz za granicą? Nie musisz przychodzić do nas kilka razy, postaraj się zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty i złóż kompletny wniosek za pierwszym razem.

5) WYMAGANE DOKUMENTY okres zasiłkowy 2018/2019:

Do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ oraz funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

1) nakaz płatniczy za 2017 r. ( w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego)

2) orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

3) przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2017r)

4) odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie komornika o dochodzie z tytułu otrzymanych alimentów w 2017r.

W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2017r.)

– dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu tj. (świadectwo pracy/ umowa-zlec. oraz PIT-11)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2017 lub po tym roku, który jest uzyskiwany w dniu składania wniosku

– dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2017r. ( czyli umowę o pracę, umowę-zlec),

– dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania tego dochodu tj. w przypadku podjęcia pracy np: w maju 2018 r. zaświadczenie powinno zawierać wysokość dochodu uzyskanego w czerwcu 2018 r.

5) odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka