Informacja z otwarcia ofert

Powiększ obrazkalkulator, długopis, w tle częściowo zapisana kartka papieru

W dniu 25.05.2023 r. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023

Zamawiający informuje, że:

 1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to:
  część 1: 104 700,00 PLN, część 2: 104 700,00 PLN brutto.
 2. Została złożona jedna oferta na każdą z części
 3. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:
  TRIVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, os. 700-lecia Pawilon D, 32-650 Kęty,
  część 1: 104 400,00 PLN,
  część 2: 104 400,00 PLN.