Informacja o zakończeniu postępowania

Powiększ obrazZamknięte segregatory leżące na stole

W związku z realizacją Projektu „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, o zakończeniu postępowania na zamówienie publiczne pn.

„Przeprowadzenie treningu zdrowia dla mieszkańców Mieszkania chronionego, znajdującego się w Andrychowie,  przy ul. Batorego 24 A ”

W toku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Na zdjęciu widnieje logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, MAŁOPOLSKA, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny